„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2658-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 18/09/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 02/10/2014
Activating Date 01/01/2015
Регистрационный код 300310000.05.001.017508
2658-Iს
18/09/2014
Вебсайт, 02/10/2014
300310000.05.001.017508
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.