„საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3973
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 14/12/2006
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 48, 22/12/2006
Регистрационный код 040.030.050.04.001.002.466
  • Word
3973
14/12/2006
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 48, 22/12/2006
040.030.050.04.001.002.466
„საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.