„საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3537
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 25/07/2006
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 37, 07/08/2006
Регистрационный код 040.030.050.04.001.002.399
  • Word
3537
25/07/2006
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 37, 07/08/2006
040.030.050.04.001.002.399
„საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.