საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2648-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/08/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 18/08/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017502
2648-რს
01/08/2014
Вебсайт, 18/08/2014
080000000.05.001.017502
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден