„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Номер документа 3186
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 25/05/2006
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 17, 30/05/2006
Регистрационный код 300.310.000.05.001.002.302
  • Word
3186
25/05/2006
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 17, 30/05/2006
300.310.000.05.001.002.302
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.