„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2472-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/05/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 12/06/2014
Activating Date 01/09/2014
Регистрационный код 300310000.05.001.017466
2472-IIს
29/05/2014
Вебсайт, 12/06/2014
300310000.05.001.017466
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.