საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2473-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/05/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/06/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017459
2473-IIს
29/05/2014
Вебсайт, 04/06/2014
080000000.05.001.017459
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден