„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2425-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 14/05/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/05/2014
Регистрационный код 300310000.05.001.017447
2425-IIს
14/05/2014
Вебсайт, 27/05/2014
300310000.05.001.017447
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.