საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2393-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 02/05/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/05/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017400
2393-IIს
02/05/2014
Вебсайт, 07/05/2014
080000000.05.001.017400
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден