საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2243-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 16/04/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 02/05/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017398
2243-IIს
16/04/2014
Вебсайт, 02/05/2014
080000000.05.001.017398
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден