საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2236-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 16/04/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/04/2014
Activating Date 01/05/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017392
2236-IIს
16/04/2014
Вебсайт, 28/04/2014
080000000.05.001.017392
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден