„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1975-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 05/02/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 19/02/2014
Регистрационный код 300310000.05.001.017328
1975-IIს
05/02/2014
Вебсайт, 19/02/2014
300310000.05.001.017328
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.