საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1701-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/12/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 25/12/2013
Регистрационный код 080000000.05.001.017239
1701-Iს
11/12/2013
Вебсайт, 25/12/2013
080000000.05.001.017239
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден