„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1684-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/11/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 16/12/2013
Activating Date 01/10/2014
Регистрационный код 300310000.05.001.017227
Консолидированный публикации
1684-Iს
29/11/2013
Вебсайт, 16/12/2013
300310000.05.001.017227
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии

Консолидированная версия (Окончательный вариант)

Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.