საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1642-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/11/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 16/12/2013
Регистрационный код 080000000.05.001.017233
1642-Iს
27/11/2013
Вебсайт, 16/12/2013
080000000.05.001.017233
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден