„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1456-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 04/10/2013
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 16/10/2013
Регистрационный код 010010000.01.001.016011
1456-Iს
04/10/2013
Вебсайт, 16/10/2013
010010000.01.001.016011
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.