საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1471-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 04/10/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 16/10/2013
Регистрационный код 080000000.05.001.017184
1471-Iს
04/10/2013
Вебсайт, 16/10/2013
080000000.05.001.017184
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден