საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1271-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/09/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 26/09/2013
Регистрационный код 080000000.05.001.017090
1271-Iს
20/09/2013
Вебсайт, 26/09/2013
080000000.05.001.017090
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден