„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1076-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 06/09/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 25/09/2013
Регистрационный код 300310000.05.001.017086
1076-Iს
06/09/2013
Вебсайт, 25/09/2013
300310000.05.001.017086
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.