„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1068-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 06/09/2013
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 23/09/2013
Expiration Date 16/12/2018
Регистрационный код 010020000.04.001.016083
1068-Iს
06/09/2013
Вебсайт, 23/09/2013
010020000.04.001.016083
„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.