საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 724-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 12/06/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 03/07/2013
Регистрационный код 080000000.05.001.017007
724-IIს
12/06/2013
Вебсайт, 03/07/2013
080000000.05.001.017007
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден