საქართველოს მოქალაქეები _ ალექსანდრე ბარამიძე, ლაშა ტუღუში, ვახტანგ ხმალაძე და ვახტანგ მაისაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქეები _ ალექსანდრე ბარამიძე, ლაშა ტუღუში, ვახტანგ ხმალაძე და ვახტანგ მაისაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 2/2/516,542
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 14/05/2013
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 23/05/2013
Регистрационный код 000000000.00.000.016013
  • Word
2/2/516,542
14/05/2013
Вебсайт, 23/05/2013
000000000.00.000.016013
საქართველოს მოქალაქეები _ ალექსანდრე ბარამიძე, ლაშა ტუღუში, ვახტანგ ხმალაძე და ვახტანგ მაისაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден