საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 546-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/04/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 08/05/2013
Регистрационный код 080000000.05.001.016975
546-IIს
17/04/2013
Вебсайт, 08/05/2013
080000000.05.001.016975
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден