საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 472-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 25/03/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 05/04/2013
Регистрационный код 080000000.05.001.016937
472-რს
25/03/2013
Вебсайт, 05/04/2013
080000000.05.001.016937
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден