საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 496-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 25/03/2013
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/03/2013
Регистрационный код 010010000.01.001.016010
496-რს
25/03/2013
Вебсайт, 27/03/2013
010010000.01.001.016010
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.