საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 246-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 06/03/2013
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 20/03/2013
Регистрационный код 080000000.05.001.016902
246-IIს
06/03/2013
Вебсайт, 20/03/2013
080000000.05.001.016902
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден