„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
Номер документа 1140
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/03/2009
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 8, 08/04/2009
Регистрационный код 300.310.000.05.001.003.495
  • Word
1140
27/03/2009
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 8, 08/04/2009
300.310.000.05.001.003.495
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.