ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Номер документа 638
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 05/12/2000
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 48, 16/12/2000
Регистрационный код 070000000.05.001.000851
  • Word
638
05/12/2000
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 48, 16/12/2000
070000000.05.001.000851
ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден