„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
Номер документа 874
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 26/12/2008
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 41, 30/12/2008
Регистрационный код 300.310.000.05.001.003.415
  • Word
874
26/12/2008
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 41, 30/12/2008
300.310.000.05.001.003.415
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.