საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Номер документа 333
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/05/2000
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 20, 30/05/2000
Регистрационный код 000000000.00(0).000.000000
  • Word
333
30/05/2000
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 20, 30/05/2000
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден