საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6602-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/06/2012
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/07/2012
Регистрационный код 010010000.01.001.016009
  • Word
6602-რს
29/06/2012
Вебсайт, 10/07/2012
010010000.01.001.016009
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.