საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6545-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/06/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/07/2012
Activating Date 01/09/2012
Регистрационный код 400010020.05.001.016844
  • Word
6545-Iს
22/06/2012
Вебсайт, 04/07/2012
400010020.05.001.016844
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.