საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6504-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 19/06/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 02/07/2012
Регистрационный код 100030010.05.001.016835
  • Word
6504-Iს
19/06/2012
Вебсайт, 02/07/2012
100030010.05.001.016835
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден