საქართველოს ზოგიერთ ორგანულ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ ორგანულ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6551-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/06/2012
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/06/2012
Activating Date 01/07/2012
Регистрационный код 220010000.04.001.016052
  • Word
6551-Iს
22/06/2012
Вебсайт, 29/06/2012
220010000.04.001.016052
საქართველოს ზოგიერთ ორგანულ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.