„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6441-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 12/06/2012
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 22/06/2012
Expiration Date 16/12/2018
Регистрационный код 010020000.04.001.016050
  • Word
6441-რს
12/06/2012
Вебсайт, 22/06/2012
010020000.04.001.016050
„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.