საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6301-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 25/05/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 12/06/2012
Регистрационный код 010120000.05.001.016765
  • Word
6301-Iს
25/05/2012
Вебсайт, 12/06/2012
010120000.05.001.016765
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден