საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6238-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/05/2012
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/05/2012
Регистрационный код 010010000.01.001.016006
  • Word
6238-Iს
22/05/2012
Вебсайт, 29/05/2012
010010000.01.001.016006
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.