საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6252-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/05/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/05/2012
Регистрационный код 080000000.05.001.016736
  • Word
6252-Iს
22/05/2012
Вебсайт, 29/05/2012
080000000.05.001.016736
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден