„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6054-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/04/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/04/2012
Activating Date 01/05/2012
Регистрационный код 300310000.05.001.016687
  • Word
6054-Iს
24/04/2012
Вебсайт, 27/04/2012
300310000.05.001.016687
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.