საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5924-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/03/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 19/04/2012
Регистрационный код 080140000.05.001.016675
  • Word
5924-Iს
27/03/2012
Вебсайт, 19/04/2012
080140000.05.001.016675
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден