„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5969-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/03/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 12/04/2012
Регистрационный код 300010000.05.001.016671
  • Word
5969-Iს
27/03/2012
Вебсайт, 12/04/2012
300010000.05.001.016671
„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.