„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5854-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 16/03/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/03/2012
Регистрационный код 300310000.05.001.016634
  • Word
5854-Iს
16/03/2012
Вебсайт, 28/03/2012
300310000.05.001.016634
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.