საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5744-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 02/03/2012
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 15/03/2012
Регистрационный код 080000000.05.001.016615
  • Word
5744-Iს
02/03/2012
Вебсайт, 15/03/2012
080000000.05.001.016615
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден