„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 წლის 14 იანვრის №40 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 წლის 14 იანვრის №40 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 21
Издатель документа Министр внутренних дел Грузии
Дата издания 13/01/2012
Тип документа Приказ министра Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 17/01/2012
Expiration Date 23/06/2020
Регистрационный код 140130000.22.034.016083
  • Word
21
13/01/2012
Вебсайт, 17/01/2012
140130000.22.034.016083
„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 წლის 14 იანვრის №40 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Министр внутренних дел Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.