„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5651-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/12/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 12/01/2012
Регистрационный код 300310000.05.001.016601
  • Word
5651-რს
27/12/2011
Вебсайт, 12/01/2012
300310000.05.001.016601
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.