საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5626-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/12/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 12/01/2012
Регистрационный код 080000000.05.001.016595
  • Word
5626-რს
27/12/2011
Вебсайт, 12/01/2012
080000000.05.001.016595
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден