საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5630-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/12/2011
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 09/01/2012
Регистрационный код 010010000.01.001.016004
  • Word
5630-რს
27/12/2011
Вебсайт, 09/01/2012
010010000.01.001.016004
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.