საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5662-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 28/12/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111229002, 29/12/2011
Регистрационный код 080000000.05.001.016568
  • Word
5662-რს
28/12/2011
Вебсайт, 111229002, 29/12/2011
080000000.05.001.016568
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден