„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5450-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 09/12/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111222017, 22/12/2011
Регистрационный код 300310000.05.001.016527
  • Word
5450-IIს
09/12/2011
Вебсайт, 111222017, 22/12/2011
300310000.05.001.016527
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Document has some visual gaps
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.