საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Номер документа 826
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/03/2001
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 9, 10/04/2001
Регистрационный код 010.010.000.01.001.000.906
  • Word
826
30/03/2001
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 9, 10/04/2001
010.010.000.01.001.000.906
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.